Summer na! Tara, foodtrip tayo! Sa samalamig at mais con yelo, Alaska Evaporada ang gamit ko! Kumpleto ang araw ko basta may Alaska Evaporada.